• hu_HU

Javna nabavka

PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNE NABAVKE UNUTAR OMŠ

     Plan javne nabavke                                                   Plan javne nabavke 2022

Javna nabavka 1.3.1./2017 - investiciono održavanje krovaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka 1.3.1./2017 - investiciono održavanje krovaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
1. izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju rok za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Izmena
plana
Plan javnih nabavki za 2017 god
Javna nabavka 03/2016 - klarinetOdluka
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Javna nabavka 2/2016 - klarinetOdluka o obustavi postupka
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Javna nabavka 1/2016-harmonikaOdluka
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Plan javne nabavke 2016
Izmena plana nabavke
Plan javne nabavke 2016
Osiguranje - 4.12.2015.Obavestenje O Podnetom Zahtevu Za Zastitu Prava 2015.pdf
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija - osiguranje 2016
Konkursna dokumentacija - osiguranje 2016
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produzenju roka za podnošenje ponuda-Prijava-3
Odgovor na pitanje
Harmonika - 4.08.2015.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Instrument - 8.12.2014.
Poziv za dostavljanje ponuda - instrument.doc
Konk.dok.JNMV-instrument - klavir.docx
Izmena_konk_dok_JN 3-2014.doc
 odgovor na postavljeno pitanje.doc
Osiguranje - 02.12.2014
Poziv za dostavljanje ponuda osiguranje 2015.doc
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava-2.pdf
Konk.dok.JNMV-osiguranje-muzicka skola.docx
Izmena_konk_dok_JN 2-2014.doc

Comments are closed.