• hu_HU

Za nastavnike

SARADNJA SA NASTAVNICIMA

Pomoć pojedinim nastavnicima i razrednim starešinama u razumevanju njihovih učenika kao i odabiru primerenih vaspitnih i obrazovnih postupaka u radu s njima.

Pomoć pojedinim nastavnicima u savremenom psihološkom oblikovanju nastavnog procesa.

Pružanje podrške jačanju nastavničkih kompetencija u oblastima: komunikacija i saradnja, konstruktivno rešavanje sukoba i problema, podrška razvoju ličnosti učenika, podučavanje i učenje, organizacija sredine i didaktičkog materijala…

Pružanje podrške nastavnicima u formiranju i vođenju učeničkog kolektiva, ukazivanje na psihološke uzroke poremećaja interpersonalnih odnosa odeljenjskim zajednicama i predlaganje mera za njihovo prevazilaženje.

Savetodavni rad, konsultacije i podrška nastavnicima za rad sa učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška.Timska izrada pedagoškog profila učenika i učešće u izradi IOP-a.

Konsultacije i podrška nastavnicima za rad sa talentovanim učenicima.

Osnaživanje i podrška nastavnicima za rad sa učenicima iz osetljivih i marginalizovanih društvenih grupa.

Pružanje podrške nastavnicima u radu sa učenicima kod kojih je utvrđen psihološki uzrok neuspeha u dostizanju obrazovnih standarda, pojavi neadaptivnih oblika ponašanja, i učešće u predlaganju i preduzimanju mera za njihovo prevazilaženje.

Pružanje podrške nastavnicima u radu sa roditeljima, odnosno starateljima.

Konsultacije i savetovanje nastavnika u individualizaciji nastave na osnovu psihološke procene individualnih karakteristika učenika i ostvarenosti obrazovnih postignuća u školi.

Osnaživanje nastavnika za timski rad kroz njihovo podsticanje na realizaciju zajedničkih zadataka, kroz koordinaciju aktivnosti stručnih veća, timova i komisija.

Pružanje podrške nastavnicima u primeni različitih tehnika i postupaka samoevaluacije.

Usmeravanje nastavnika u kreiranju plana stručnog usavršavanja i njihovog profesionalnog razvoja.

Comments are closed.