Harmonika

harmonika

Profesori odseka:

Koncerti odsecima:

 

I.polugodište

29.11.2017.

II.polugodište

21.03.2018.

 

Školsko takmičenje:

 

25. april 2018. – 17:00

 

Seminari:

 

mgr. Vojin Vasović – FILUM, Kragujevac

Comments are closed.