• hu_HU

Program zdravstvene zaštite

Škola sarađuje sa zdravstvenim ustanovama u sprovođenju zdravstvene zaštite učenika, u skladu sa zakonom i u saradnji sa osnovnim školama – po potrebi.

Cilj Programa zdravstvene zaštite:

 • Izgrađivanje telesno, psihički i socijalno zdrave zrele ličnosti, osposobljene da se brine za očuvanje, zaštitu i unapređenje sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih ljudi.

Sadržaj Programa zdravstvene zaštite:

 • Uključivanje učenika u zdravstveno – vaspitne akcije, kao i podsticanje na usvajanje znanja o čuvanju zdravlja sa posebnim osvrtom na mentalno zdravlje;
 • Razvijanje svesti i odgovornosti pojedinca za sopstveno zdravlje, o značaju lične higijene;
 • Upoznavanje sa uspostavljanjem humanijih međuljudskih odnosa, kao i očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja;
 • Podizanje zdravstvene kulture učenika tako da briga o zdravlju bude sastavni deo svakodnevnih navika, potreba i postupanja;
 • Učešće učenika u unapređenju životne sredine i higijensko – estetskog očuvanja škole.
 • Uključivanje učenika u integrisan program „Boldogságórák” (Čas sreće) radi očuvanja i razvijenja mentalnog zdravlja.

Realizacija sadržaja Programa zdravstvene zaštite:

Da bi se sprečio deformitet usled nepravilnog držanja tela prilikom sviranja,  nastavnici na svakom času instrumenta redovno upozoravaju učenike na važnost pravilnog držanja instrumenta i tela.

Nastavnici takođe skreću pažnju na početku časa instrumenta, na važnost higijene tj. da učenici pre svakog časa operu ruke. U školi su stavljeni i plakati da bi podsetili učenike na važnost  pranje ruku.

Učenici su u svojim osnovnim školama obuhvaćeni ostalim vidovima zdravstvene zaštite (sistematski pregledi, vakcinacije itd.).

Od školske 2019/2020. godini škola učestvuje u programu „Boldogságórák” (Časovi sreće) uz podršku fondacije „Jobb Veled a Világ” iz Budimpešte, Mađarska.

Istaknuta misija programa je da na temeljima pozitivne psihologije pruži ideje i metodološku pomoć za razvoj sreće deci predškolskog i školskog uzrasta.

Cilj programa nije da se mladima postavi životni stil bez problema, već da se učenicima pruži smernica za suočavanje sa izazovima, da budu u stanju da se nose sa problemima i da istraže faktore zadržavanja fizičkog i mentalnog zdravlja.

U okviru programa nedeljno jedanput se organizuje sekcija u školi sa nazivom „Boldogságórák”, voditeljka sekcije je psiholog škole. Planirane teme su sledeće: zahvalnost radi povećava sreće, vežbanje optimizma, nega međuljudskih odnosa,  dobra dela koja povećaju zahvalnost, postavljanje i dostizanje ciljeva, koping strategije, uživanje u male užitke, oproštaj, vežbanje, održiva sreća.

Od školske 2023/2024. godine škola se uključila u novi mentalno-higijenski Program Fondacije „Jobb Veled a Világ” iz Mađarske pod nazivom “Škola zasnovana na snagama učenika”(Erősségközpontú Oktatási Program).

Opšti cilj Programa je da razvija lične i socijalne kompetencije učenika, odnosno da razvija zdravo samopouzdanje i prenese koping strategije, zatim olakšavanje integracije u novo društveno okruženje i grupe i razvoj jezika i načina mišljenja zasnovanog na karakternim snagama.

Specifični ciljevi Programa su:

 • Prepoznavanje snage drugih i razmišljanje o tim snagama.
 • Identifikovanje sopstvenih snaga i razvijanje razmišljanja o njima.
 • Primena i vežbanje snaga.
 • Identifikacija i razvoj grupnih (razrednih, školskih) snaga.

U okviru programa 2 nastavnika i 1 stručni saradnik su pohađali onlajn obuku „Obrazovanje zasnovano na snagama učenika“ u toku školske 2023/2024. godine, čiji organizator je Fondacija „Jobb Veled a Világ” iz Mađarske. Materijalne uslove za pohađanje obuke i izvođenje Programa je obezbedio Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Očekivani ishodi Programa su veće zadovoljstvo i aktivnije učešće učenika u aktivnostima škole (na časovima, na sekciji, na koncertima), zatim lakši prelazak učenika iz vrtića u niži razred, iz nižeg razreda u viši razred, bolji školski uspeh i veće samopouzdanje učenika.

Takođe očekujemo da će učenici zahvaljujući Programu imati povećanu sposobnost suočavanja sa stresom i poteškoćama u svakodnevnom životu.

Od školske 2024/2025. godine “Časovi sreće” i program “Škola zasnovana na snagama učenika” se izvode u okviru Integrisanog programa “Časova sreće”, čiji sastavni deo je pored gore navedenog i Program samopouzdanja i Majndfulnes tehnike.

 Pored sekcije tokom školske 2024/2025. godine u određenim razredima se organizuju aktivnosti u okviru Programa na časovima solfeđa. 

Plan realizacije Integrisanog programa „Časovi sreće“
Vreme reali-

zacije

Aktivnost Cilj Ciljna grupa Nosioci aktivnosti Praćenje i evaluacija
septembar Roditeljski sastanak sa temom „Uključivanje učenika u mentalnu-higijensku sekciju u OMŠ Kanjiža“ Upoznavanje roditelja sa tematikom, ciljevima i očekivanim ishodima sekcije „Časovi sreće“ Roditelji Psiholog škole i nastavnici grupne nastave (solfeđa) Esdnevnik – zapisnik sa roditeljskog sastanka
septembar Sastavljanje promotivnih materijala – panoa i onlajn plakata sekcije Promovisanje sekcije – radi što više polaznika iste Učenici i roditelji Psiholog i rukovodstvo škole Pano i fejsbuk stranica škole
septembar Organizacija sekcije Sastavljanje operativnog plana i određivanje termina održavanja sekcije Učenici Psiholog i rukovodstvo škole Sastavljen operativni plan rada sekcije sa određenim terminima
septembar Realizacija radionice sa temom: Zahvalnost radi povećava sreće, radoznalost Razvijanje i obogaćivanje mentalno-higijenske kulture učenika nižih razreda OMŠ Kanjiža Učenici Psiholog škole i nastavnici solfeđa Esdnevnik i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole
oktobar Realizacija radionice sa temom: Vežbanje optimizma, pozitivna slika o sebi Razvijanje i obogaćivanje mentalno-higijenske kulture učenika nižih razreda OMŠ Kanjiža Učenici Psiholog škole i nastavnici solfeđa Esdnevnik i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole
novembar Realizacija radionice sa temom: Nega međuljudskih odnosa, ljubaznost Razvijanje i obogaćivanje mentalno-higijenske kulture učenika nižih razreda OMŠ Kanjiža Učenici Psiholog škole i nastavnici solfeđa Esdnevnik i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole
decembar Realizacija radionice sa temom: Dobra dela koja povećaju zahvalnost, ljubav Razvijanje i obogaćivanje mentalno-higijenske kulture učenika nižih razreda OMŠ Kanjiža Učenici Psiholog škole i nastavnici solfeđa Esdnevnik i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole
januar Realizacija  radionice sa temom: Postavljanje i dostizanje ciljeva, motivirajuća vizija budućnosti Razvijanje i obogaćivanje mentalno-higijenske kulture učenika nižih razreda OMŠ Kanjiža Učenici Psiholog škole i nastavnici solfeđa Esdnevnik i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole
februar Realizacija radionice sa temom: Koping strategije, zdravo samopoštovanje Razvijanje i obogaćivanje mentalno-higijenske kulture učenika nižih razreda OMŠ Kanjiža Učenici Psiholog škole i nastavnici solfeđa Esdnevnik i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole
mart Realizacija radionice sa temom: Uživanje u male užitke, bezuslovno samoljublje Razvijanje i obogaćivanje mentalno-higijenske kulture učenika nižih razreda OMŠ Kanjiža Učenici Psiholog škole i nastavnici solfeđa Esdnevnik i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole
april Realizacija radionice sa temom: Oproštaj, saosećanje sa sobom Razvijanje i obogaćivanje mentalno-higijenske kulture učenika nižih razreda OMŠ Kanjiža Učenici Psiholog škole i nastavnici solfeđa Esdnevnik i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole
maj Realizacija radionice sa temom: Fizičko vežbanje, vitalnost Razvijanje i obogaćivanje mentalno-higijenske kulture učenika nižih razreda OMŠ Kanjiža Učenici Psiholog škole i nastavnici solfeđa Esdnevnik i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole
jun Realizacija radionice sa temom: Održiva sreća Razvijanje i obogaćivanje mentalno-higijenske kulture učenika nižih razreda OMŠ Kanjiža Učenici Psiholog škole i nastavnici solfeđa Esdnevnik i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole
Tokom školske godine Onlajn konsultacije sa Fondacijom „Jobb Veled a Világ“iz Mađarske, učešće u superviziji programa Razmena iskustva, razgovor i podrška vezano aktuelnim poteškoćama Školski realizatori programa Nastavnici solfeđa i psiholog škole Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole
Tokom školske godine Učešće u obukama vezano za očuvanje mentalnog zdravlja učenika i zaposlenih u obrazovanju Unapređivanje znanja i veština zaposlenih -vezano za očuvanje mentalnog zdravlja učenika i zaposlenih u obrazovanju Nastavnici, rukovodstvo i psiholog škole Psiholog u saradnji u saradnji sa stručnjacima iz zemlje i inostranstva. Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole

 

Comments are closed.