• hu_HU

Za roditelje

SARADNJA SA RODITELJIMA

Savetodavni rad sa roditeljima, odnosno starateljima učenika koji imaju različite teškoće u razvoju, učenju i ponašanju.

Individualne konsultacije, informisanje roditelja/staratelja o psihološkim karakteristikama dece

Savetodavni rad i usmeravanje roditelja, odnosno staratelja čija deca vrše povredu pravila ponašanja u školi i kojima je određen pojačani vaspitni rad.

Saradnja sa roditeljima, odnosno starateljima na pružanju pomoći učenicima koji se školuju po individualnom obrazovnom planu.

Osnaživanje roditelja, odnosno staratelja da prepoznaju karakteristike svoje dece koje ukazuju na njihove izuzetne sposobnosti i saradnja na pružanju podrške u pronalaženju različitih mogućnosti podsticanja i usmeravanja njihovog opšteg i profesionalnog razvoja.

Pružanje psihološke pomoći roditeljima, odnosno starateljima čija su deca u akcidentnoj krizi.

Saradnja sa Savetom roditelja po potrebi, informisanjem roditelja i davanjem predloga po pitanjima koja se razmatraju na savetu.

Učestvovanje u realizaciji programa saradnje škole sa roditeljima odnosno starateljima učenika (odeljenjski roditeljski sastanci i drugo).

Comments are closed.