• hu_HU

O nama

tabla

Godine 1952. u Kanjiži je osnovana niža muzička škola. Na početku svoga delovanja  je imala između 120 i 160 učenika, raspoređenih u tri odseka: klavirski, gudački i duvački. Zbog finansijskih i kadrovskih problema, kao i smeštajnih poteškoća, škola je obustavila rad 1955. godine. Narednih nekoliko godina je osnovno muzičko obrazovanje teklo neorganizovano,  učenici su bili pripremani za polaganje vanrednih ispita u susednim muzičkim školama (Senti, Adi i Subotici).

1961/1962. školske godine, Radnički univerzitet – u vidu tečaja, preuzima organizovanje muzičkog obrazovanja dece školskog uzrasta, angažovanjem muzičkih pedagoga iz dve osnovne škole, prosvetnih radnika u penziji, kao i nekolicine aktivnih muzičara.

U narednom periodu počinje angažovanje stalnog nastavnog osoblja, a rukovođenje tečaja preuzima najpre Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Stevan Mokranjac“ iz Sente, a zatim škola za osnovno obrazovanje „Bartok Bela“ iz Ade, dok finansiranje vrši Opštinska zajednica obrazovanja, uz doprinos roditelja.

Godine 1972. u analizi o radu Radničkog univerziteta ukazuje na činjenicu da je muzičko obrazovanje preraslo okvire Radničkog univerziteta – ustanove za obrazovanje odraslih – te se prenosi u nadležnost Stručne službe Opštinske zajednice kulture. Od 1974. godine Osnovna muzička škola – „Muzički centar“ ,  pripada SIZ-u za obrazovanje i kulturu. Muzički centar radi i dalje u zgradi Radničkog Univerziteta /u Kanjiži/ i u zgradi Dobrovoljnog vatrogasnog društva /u Horgošu/. Stručni nadzor i ispitivanje učenika vrši Muzička škola iz Subotice (do 1978. god).

Od 1. oktobra 1978. godine kada je verifikovan „Muzički centar“ radi samostalno u Kanjiži i u Horgošu, kao jedinica Kulturno obrazovanog centra.

Broj đaka kreće se između 100 i 120, na sledećim odsecima:

muzičko zabavište
pripremno odeljenje
klavir
harmonika
violina
iolončelo
drveni duvači
limeni duvači
gitara

1991/92. Školske godine Osnovna muzička škola se preselila u drugu zgradu (ulica Nikole Tesle br. 2 ), ali i dalje deluje u sklopu Radničkog univerziteta. Proširilo se brojno stanje đaka. Bilo je godina kada ih  je 200 – 250 pohađalo školu. Finansiranje muzičke škole tada već vrši Ministarstvo za obrazovanje.

Rad radne jedinice „Osnovna muzička škola“ odvijaće se i u školskoj 1992/93. godini u skladu sa odredbama Zakona o osnovnoj školi i Nastavnog plana i programa za osnovno muzičko i baletsko obrazovanje i vaspitanje. Nastava u školi izvodi se dvojezično ( na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku). Stručno – administrativne poslove za potrebe škole obavlja RJ zajedničkih poslova Obrazovno – kulturne ustanove „Radnički univerzitet“ p.o. Kanjiža.

Nastava se izvodi u sledećim objektima:

•u zgradi Škole u Kanjiži, ul. Nikole Tesle br. 2

•u zgradi Opštinske organizacije Narodne tehnike, Kanjiža, Nikole Tesle br. 4

•u zgradi Doma kulture u Horgošu, Velika ulica br. 2

•u zgradi Mesne zajednice u Malim Pijacama

•u zgradi Osnovne škole „Aranj Janoš“ u Trešnjevcu i u Oromu

Od 1. septembra 2001. godine Osnovna muzička škola je postala samostalna. Počelo se u oskudnim uslovima i skromnom opremom. Međutim, muzička škola ubrzo postaje pravo kulturno žarište u gradu i okuplja mlade i darovite ljude.

Odseci koji deluju pri školi su:epulet

muzičko zabavište
pripremno odeljenje
klavir
harmonika
violina
violončelo
drveni duvači
gitara
a tu su još i:
kamerni sastavi
harmonikaški orkestar
hor,
a od školske 2005/2006. godine u školi postoji i odsek za solo pevanje.

Nastavno osoblje muzičke škole se uglavnom sastoji od bivših učenika koji su svoje prvo muzičko obrazovanje dobili upravo u ovoj školi. Da smo na pravom  putu,  opravdava činjenica da je naša Škola  nosilac velikog broja priznanja i nagrada sa mnogih značajnih takmičenja i festivala.

Comments are closed.