• hu_HU

Za učenike

SARADNJA SA UČENICIMA

Sa kakvim problemima možeš da se obratiš školskom psihologu?

 • Teškoće u učenju, problemi sa koncentracijom
 • Trema
 • Problemi, konflikti u razredu i u društvu
 • Konflikti sa nastavnicima
 • Profesionalna orijentacija i karijerno savetovanje
 • Psihički problemi (nesanica, nervoza, nedostatak apetita psihičkog porekla, loše raspoloženje)
 • Različiti problemi u porodici (razvod ili smrt roditelja, nasilje ili konflikti u porodici)

 

Na koji način možeš doći na razgovor?

 • Možeš da se javiš dobrovoljno – lično možeš da me potražiš u školi (radno vreme psihologa je istaknuto na oglasnoj tabli)
 • Može da te pošalje odeljenjski starešina, predmetni nastavnik na razgovor
 • Možemo da organizujemo razgovor i na zahtev tvojih roditelja.

 

Šta se dešava na razgovoru kod psihologa i šta posle toga?

 • Razgovaraćemo o tvom problemu i pokušaćemo da nađemo rešenje
 • Po potrebi možemo da organizujemo razgovor u grupama sa strankama koji su u konfliktu (sa školskim drugovima, roditeljima, nastavnicima)
 • Ako je potrebno, stupićemo u vezu sa drugim stručnjacima (psiholozima, socijalnim radnicima, psihijatrima)

 

Osim toga psiholog organizuje predavanja, razgovore i radionice sa sledećim ciljevima:

 • Prevencija različitih psihičkih bolesti, doprinos njihovoj spoznaji (na primer panični poremećaj, anksioznost, depresija)
 • Rešavanje problema, koji se javljaju u školi (na primer problemi sa adaptacijom, konflikti)
 • Trening za smanjenje treme, trening samopoznavanja
 • Eliminacija teškoća u učenju, predavanje o efikasnim strategijama učenja
 • Doprinos očuvanju psihičkog i fizičkog zdravlja – razgovor o prijateljstvu, o ljubavnim vezama, o roditeljima, predavanja po izboru.

Comments are closed.