• hu_HU

I Međunarodni festival harmonikaša

Segedin,   21. 06. 2014.

– Nađ Adrian – 6 razred – I mesto, klasa: Tomišić Ilkić Irina

– Balaž Bence – 6 razred – posebna nagrada – klasa: Hajdu Varadi Aranka

– Sarvaš Bernadet – 5 razred – posebna nagrada – klasa: Dobo Marta

– Dožai Evelin –  2 razred – klasa: Dobo Marta  učešće

– Sič Lidia 3 razred – klasa: Tomišić Ilkić Irina učešće

– Vaštag Anamaria – 3. razred – klasa: Hajdu Varadi Aranka učešće

– Klonka Aron – 4 razred –  klasa: Hajdu Varadi Aranka – učešće

– Knapik Ivana – 5 razred – klasa: Dobo Marta  – učešće

– Bende Emeše – 1 razred – klasa: Nađ Meljkuti Daniel – učešće

– Piliši Kološ – 1 razred – klasa: Nađ Meljkuti Daniel – učešće

– Orosi Adam – 1 razred – klasa: Nađ Meljkuti Daniel – učešće

– Hariš Bogdan  – 4 razred – klasa: Nađ Meljkuti Daniel – učešće

– Pekla Akoš – 5 razred – klasa: Nađ Meljkuti Daniel – učešće

Comments are closed.