• hu_HU

III Međunarodno takmičenje „Fantast 2014.“

Muzička škola „Petar Konjović“iz Bečeja 11-18.05.2014.

Klavir: 11-13.05.

 •        – Kalman Adam  2. kategorija – I mesto,  klasa: Ferenc Kristina
 •        – Bosnai  David 3. kat. – II nagrada,  klasa: Velez Marta
 •         – Horvat Veronika 3. kat. – II nagrada,  klasa: Palković Elvira
 •        – Balint Fani – 4. kategorija III nagrada,  klasa: Ferenc Kristina
 •        – Kovač Fani – 5. kategorija III nagrada,  klasa: Velez Marta

Violina: 14.05.2014.

 •        – Nađ Krištof – 2. kat. I nagrada, klasa: Balaž Piri Ištvan, korep. Ferenc Kristina

Gitara 16.05.2014.

 •        –  Tukač Kristina – 5 kat. – I nagrada – klasa: Šarnjai Daniela
 •          – Tolić Stefan – 2 kat. – II nagrada – klasa: Šarnjai Daniela

Harmonika (18.05.2014.) 01.06.2014. – prebačeno zbog vanredne situacije na 01.06.2014

 •  – Barna Anja – 2 razred –  II nagrada – klasa: Hajdu Varadi Aranka
 • – Dožai Evelin –  2 razred – I nagrada –  klasa: Dobo Marta
 • – Brojčin Tajana – 3 razred – I nagrada – klasa : Hajdu Varadi Aranka
 • – Sič Lidia 3 razred –  I nagrada – klasa: Tomišić Ilkić Irina
 • – Klonka Aron – 4 razed – I nagrada –  klasa: Hajdu Varadi Aranka
 • – Sarvaš Bernadet – 5 razred – I nagrada – klasa: Dobo Marta
 • – Bognar Georgina – 5 razred, I mesto – klasa: Bartoš Timea
 • – Balaž Bence – 6 razred –  I nagrada – klasa: Hajdu Varadi Aranka
 • – Nađ Adrian – 6 razred –  I nagrada – klasa: Tomišić Ilkić Irina

 

Comments are closed.