• hu_HU

XIII Međunarodni festival harmonikaša

Novi Kneževac, 21-23. 02. 2014.

– Vaštag Anamaria – A kat. – I nagrada, klasa: Hajdu Varadi Aranka

– Dožai Evelin – A kat. – II nagrada, klasa: Dobo Marta

– Klonka Aron – A kat. – II nagrada, klasa: Hajdu Varadi Aranka

– Brojčin Tajana – B kat. – II nagrada, klasa: Hajdu Varadi Aranka

– Sarvaš Bernadet – B kat. – II nagrada, klasa: Dobo Marta

– Bognar Georgina – C kat. – I nagrada, klasa: Bartoš Timea

– Nađ Adrian – C kat. – II nagrada, klasa: Tomišić Ilkić Irina

Comments are closed.